18 of February 2019, at 3.14 pm

पालखी मुक्काम व पंढरपुरात मद्य विक्री मनाई

जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी दिले आदेश

सोलापूर दि.10 :  आषाढी यात्रा पार्श्वभूमीवर पंढरपूर शहरात व पालखी मुक्कामाच्या ठिकाणी शांतता व कायदा सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम 1949 मधील कलम 142 अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार पंढरपूर शहर व पालखी मुक्कामाच्या ठिकाणाची सर्व मद्य विक्री अनुज्ञप्ती बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

आदेशानुसार पंढरपूर शहरात आषाढी एकादिशी निमित्त दिनांक 22 जुलै ते 24 जुलै 2018 या कालावधतीत सर्व मद्य विक्री अनुज्ञप्ती बंद ठेवावीत. तसेच दिनांक 26 ते 27 जुलै 2018 कालावधीत पंढरपूर शहरात सायंकाळी पाच नंतर  मद्य विक्री दुकाने बंद ठेवावीत.

संत ज्ञानेश्वर महाराज व संत तुकाराम महाराज पालखी मुक्कामाच्या ठिकाणी दिनांक 17 जुलै 2018 रोजी- नातेपुते, दिनांक 18 जुलै 2018 रोजी  माळशिरस, अकलूज, दिनांक 19 जुलै 2018 रोजी वेळापूर, बोरगाव, श्रीपूर, माळीनगर, दिनांक 20 जुलै 2018 रोजी भंडीशेगाव, पिराची कुरोली आणि दिनांक  21 जुलै 2018 रोजी वाखरी येथील सर्व मद्य विक्री अनुज्ञप्ती पूर्ण दिवस बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

आषाढी यात्रेच्या अनुषंगाने 22 ते 24 जुलै 2018 पंढरपूर शहरापासून 5 कि.मी. परिसरातील देशी, विदेशी मद्य विक्री परवाना कक्ष अनुज्ञप्ती पूर्ण दिवस आणि दिनांक 26 ते 27 जुलै 2018 कालावधीत सायंकाळी 5 वाजेनंतर बंद ठेवावीत, असेही जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी आदेशात नमूद केले आहे.

Comments